menighet
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Velg din menighet

KALENDER

søndag 21 juli
Lisleherad kirke
søndag 28 juli
Heddal stavkyrkje
onsdag 31 juli
Heddal stavkyrkje
lørdag 3 august
Notodden kirke
søndag 4 august
Notodden kirke
søndag 11 august
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
onsdag 14 august
søndag 18 august
Notodden kirke
Lisleherad kirke
Gransherad kyrkje
mandag 19 august
søndag 25 august
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
tirsdag 27 august
søndag 1 september
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
Gransherad kyrkje
lørdag 7 september
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
Heddal stavkyrkje
søndag 8 september
Heddal stavkyrkje
Notodden kirke
Heddal stavkyrkje
onsdag 11 september

Nyheter

Er du vår nye kantor?

Vi kan tilby 100 % fast stilling som kantor med hovedarbeidssted i Notodden sokn i Telemark fylke

Notodden kommune har ca. 13 000 innbyggere, og et aktivt menighets- og kulturliv. Notodden er kjent for sin årlige bluesfestival og et rikt og variert musikkliv med mange kor.  Notodden ligger ved Heddalsvannet med kort vei til naturskjønne fjellområder, 6 mil fra Skien og 11 mil fra Oslo. Det går både busser og tog i mange retninger for den som vil reise kollektivt.  

Fellesrådsområdet består av 4 sokn; Notodden, Lisleherad, Heddal og Gransherad. 
Vi har fem velholdte kirker og to gravkapell. Notodden kirke har et nyrestaurert Walcker-orgel med 26 gjennomgående stemmer og 3 unitstemmer, Lisleherad kirke har et Ott-orgel med 9 stemmer, Heddal Stavkyrkje har et Spigseth-orgel med 10 stemmer, Heddal låvekyrkje har et digitalt 3 manuals Johannus orgel med 56 stemmer og Gransherad kyrkje har et Thorkildsen-orgel med 10 stemmer. Gravkapellene har begge nokså nye digitale Johannus orgler. 

De 4 soknene utgjør ett tjenesteområde som betjenes av to 100 % stillinger og en stilling i 30 % som kantor/organist/kirkemusiker. For alle tre stillingene gjelder tjenesteordning for kantorer. Den ledige stillingen har pr. i dag sine hovedarbeidsoppgaver i Notodden sokn, men en jobber også andre steder i kommunen, disposisjon av egen bil er nødvendig. 

Kvalifikasjonskrav:
- Kirkemusikalsk kompetanse og rammer i samsvar med Kirkemøtets «Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for kantorer».
- Musikalsk allsidighet og åpenhet for ulike sjangere og uttrykk. 
- Søker må beherske norsk både skriftlig og muntlig.
- Medlemskap i Den norske kirke.
- Personlig egnethet og gode samarbeidsevner så vel som evne til å arbeide selvstendig, være kreativ og ta initiativ vil bli vektlagt.
- God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon og virksomhet.

Dette er våre ønsker:
- Vår nye kantor overtar musikalsk ledelse av Notodden kantori. 
- Har erfaring fra organisttjeneste og gjerne administrativt arbeid.
- Vi ønsker oss en god kantor som også er menighetsbygger!
- Tiltredelse så raskt som mulig. 

Søkere som er kvalifiserte vil bli innkalt til intervju og prøvespilling.

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, forskrifter, reglementer og KAs tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP. 
  
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til 
(sylke.feldhusen@notodden.kirken.no) 
Julian Isaacs, tlf. 410 74 216 (julianedwardisaacs@gmail.com)
eller kirkeverge Håvard J. Russnes, tlf. 915 67 600 (havard.russnes@notodden.kirken.no) 
Du kan lese mer om oss på hjemmesidene våre: www.notodden.kirken.no
 
Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes til: 
NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD 
via e-post til post@notodden.kirken.no

SØKNADSFRIST 11. juli 2024 

Publisert av: Håvard Jørgen Russnes den 23-05-2024
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21,
3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21,
3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors
kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
E-post: 
Web: www.heddalstavkirke.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kirkens SOS

https://notodden.kirken.no/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG