Gudsteneste, Heddal låvekyrkje

Tidspunkt 03.03.2019 11:00
LiturgiHøgmesse
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåretSund. før faste
OfferformålBarne- og Ungdomsarbeidet i kyrkelyden
PrekentekstLuk 18,31-34
LiturgTerje Nyvoll
OrganistJulian Edward Isaacs
KirketjenerGunnulf Sletta

Tilbake