Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
Velg din menighet
Gransherad
Heddal
Lisleherad
Notodden
Kalender
16 August
11:00 Gudstjeneste i Lisleherad Kirke
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
23 August
11:00 Gudsteneste i Heddal Låvekyrkje
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
12:00 Gudsteneste i Andre Steder
30 August
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
11:00 Gudsteneste, Heddal Låvekyrkje

 

Kirkevalget 2019

Søndag 8. og mandag 9.september 2019 er det kirkevalg. Du kan stemme over hvem som skal være med i menighetsrådet i ditt sokn og hvem som skal være med i Agder og Telemark bispedømmeråd. Kirkevalget skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalg i nærheten av valglokalene til disse valgene. Du kan også forhåndsstemme på kontoret til Notodden kirkelig fellesråd i perioden 10. august til 5. september.
Vi håper at du vil prioritere å gi din stemme ved kirkevalget!

Kunngjøring av valgform og godkjent valgliste

Ved valg til menighetsråd i Gransherad, Heddal, Lisleherad og Notodden sokn er det én
godkjent valgliste for hvert sokn; Nominasjonskomiteens liste.

Valget gjennomføres som flertallsvalg. Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge.

Gransherad, fire medlemmer og fem vara skal velges
1.Ellen-Mari Bolkesjø Brandt, 1950, Bolkesjø
2. Bjørg Anni Finnekåsa, 1947, Gransherad
3. Kjell Aasland, 1954, Gransherad
4. Jan-Otto Pedersen, 1947, Gransherad
5. Toralf Bratterud, 1949, Gransherad
6. Astrid Helleberg, 1947, Gransherad
7. Torill Nisi, 1944, Bolkesjø
8. Nina Ebbesberg, 1974, Bolkesjø
9. Hans André Westeng, 1967, Gransherad
10. Mary Lie, 1943, Gransherad
11. Aslaug Flugon, 1963, Gransherad

Heddal, åtte medlemmer og fem vara skal velges
1. Rachel Jane Dix, 1984, Heddal
2. Magne Tveiten, 1965, Heddal
3. Terje Johannes Solhaug, 1961, Heddal
4. Hans Borhaug, 1949, Heddal
5. Else Mohn, 1964, Heddal
6. Ole-Bjørn Kolbjørnsrud, 1948, Heddal
7. Anne Marie Dahle, 1971, Heddal
8. Olav Semb, 1959, Heddal
9. Margrete Hovdejord Haga Lindeland, 1965, Heddal
10. Ole Aadne Hefre, 1953, Heddal
11. Roar Nordbø, 1968, Heddal
12. Helge Carlsen, 1951, Heddal
13. Jon Hustveit Mælandsmo, 1946, Heddal

Lisleherad, fire medlemmer og fem vara skal velges
1. Elisabeth Ree Rosnes, 1975, Lisleherad
2. Willy Bråthen, 1964, Lisleherad
3. Gry Anundskås, 1972, Lisleherad
4. Terje Haugen, 1979, Lisleherad
5. Monica Nykås Haugen, 1982, Lisleherad
6. Anita Bakka, 1970, Lisleherad
7. Lene Weirud, 1978, Lisleherad
8. Solveig Svanhild Vaa, 1934, Lisleherad
9. Magne Halvor Dahle, 1949, Heddal

Notodden, åtte medlemmer og fem vara skal velges
1. Bjarne Bakken, 1951, Notodden, pensjonist
2. Nina Ødegaard Flaaten, 1960, Lisleherad, rektor
3. Borgar Flaaten, 1944, Notodden, lege
4. Sidsel Hellesøy, 1962, Heddal, lektor
5. Hanne Louise Thürmer, 1960, Notodden, lege
6. Terje Teksli, 1945, Notodden, penjonist
7. Kirsti Lunåshaug, 1944, Notodden, pensjonist
8. Olaf Flåterud, 1951, Notodden, selvst. næringsdriv.
9. Agnes Kidholm, 1942, Notodden, pensjonist
10. Lars Frogh, 1950, Heddal, adjunkt m. tillegg
11. Ragnhild Kraugerud, 1951, Notodden, pensjonist
12. Kirsti Nina Frønæs, 1948, Notodden, pensjonist
13. Lars Sverdrup Tveitan, 1954, Notodden, agronom


Frist for levere forslag til kandidater er kl. 12 den 5. juni.
Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Forslaget leveres til menighetsrådet.

Presentasjon av kandidetane blir lagt ut på nettsida etterhvert og omtalt i menighetsbladene.

For mer informasjon om kirkevalget kan du ta kontakt med Notodden kirkelig fellesråd eller se her kirkevalget.no

  
Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 06.05.2019
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)
Kontorene våre er stengt for besøkende
i denne koronatiden, men vi er å treffe
på telefon og mail i åpningstidene

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens SOS

http://notodden.kirkene.net/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG

Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Notodden kirkelig fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no