Meny
Dåpspåmelding
Konfirmasjonspåmelding
Velg din menighet
Gransherad
Heddal
Lisleherad
Notodden
Kalender
25 Mai
10:30 Konfirmasjonsgudstjeneste i Notodden Kirke
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Notodden Kirke
26 Mai
11:00 Gudsteneste i Gransherad Kyrkje
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Lisleherad Kirke
30 Mai
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
11:00 Gudsteneste i Heddal Stavkyrkje
09 Juni
11:00 Gudsteneste, Heddal stavkyrkje
11:00 Gudstjeneste i Notodden Kirke
15 Juni
17:00 Økum. gudsteneste, Heddal låvekyrkje
16 Juni
11:00 Økum. gudsteneste, Plenen
17:00 Gudstjeneste, Notodden kirke

 

Ledig stilling - menighetspedagog/barne- og ungdomspastor/trosopplærer

LEDIG STILLING

Notodden kommune har ca. 13 000 innbyggere, og et aktivt menighets- og kulturliv. Notodden ligger ved Heddalsvannet med kort vei til naturskjønne fjellområder, 6 mil fra Skien og 11 mil fra Oslo. Det går ekspressbuss til Kongsberg, Drammen og Oslo.

Fellesrådsområdet består av 4 sokn; Notodden, Lisleherad, Heddal og Gransherad.
Vi har fem velholdte kirker, menighetshus og tre gravkapell.

Det er nå ledig en 75 % fast stilling.

 

 

NY UTLYSNING

MENIGHETSPEDAGOG/BARNE OG UNGDOMSPASTOR/TROSOPPLÆRER

75% STILLING MED MULIGHET FOR YTTERLIGERE ENGASJEMENT OPP TIL FULL STILLING

 

Vi søker en person som kan lede og videreutvikle vårt barne- og ungdomsarbeid for 0-18 år i samarbeid med stab, menighetsråd, trosopplæringsutvalg og frivillige.

Den ledige stillingen har  sine arbeidsoppgaver i Heddal sokn, og har sitt kontorarbeidssted på kirkekontoret i Heddal. Trosopplærer har stabsfellesskap med  sokneprest, kantor, kirketjener, leder for turistvirksomheten og sekretær.

Heddal menighet i Notodden kommune har ca. 3600 medlemmer.

Arbeidsoppgaver
- Koordinering av menighetens trosopplæringsarbeid
- Formidling av kristen tro
- Relasjonsbygging
- Administrasjon og organisering
- Konfirmantarbeid i samarbeid med prest
- Oppfølging av unge ledere
- Utvikling og oppfølging av lokal trosopplæringsplan
- Rekruttere, følge opp og veilede frivillige medarbeidere
- Skole/barnehage-kirke samarbeid

Kvalifikasjoner
- Erfaring med kristent barne- og ungdomsarbeid
- Det er en fordel med utdanning innenfor kristendom eller pedagogikk
- Det er en fordel med erfaring innenfor musikk, korarbeid osv.
- Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest

Personlige egenskaper
- Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
- Engasjement for barn og unges trosutvikling og tilhørighet til kirken
- God evne til, og erfaring med, å planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter
- Gode kommunikasjons og formidlingsevner i møte med barn og unge.
- Evne til å motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.
- Evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige.

Heddal menighet ønsker å være en folkekirke i vekst. Vi samarbeider med andre menigheter i Notodden kommune for å tilby tiltak som «Notodden Soul Children», og med andre menigheter i prostiet som en del av konfirmasjons- og ungdomsarbeidet «Ønsket og Elsket».  Menigheten har eget trosopplæringsutvalg og en lokal trosopplæringsplan som nå skal revideres. Det drives et stort og variert frivillig arbeid. Vi har også et barne- og ungdomsarbeid som består av småbarnssang, kor for barn og tweens, dansegruppe, ungdomsklubb og lederkurs, og vi deltar i en rekke store arrangementer i regionen.

Arbeidstiden er fleksibel og inkluderer kvelds- og helgearbeid, i tillegg til 1 ukes konfirmasjonsleir i juni.

Tiltredelse snarest.

Det forutsettes medlemskap i Den norske kirke.

Tilsetting skjer iht. gjeldende lover, forskrifter, reglementer gitt av Notodden kirkelig fellesråd og KAs tariffavtaler. Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til soknerådsleder Ole-Bjørn Kolbjørnsrud,

tlf. 901 39 669. E-post: olb-ko@online.no

eller kirkeverge Håvard J. Russnes, tlf. 915 67 600 (havard.russnes@notodden.kirken.no)

Du kan lese mer om oss på hjemmesidene våre: www.notodden.kirken.no

Søknad med
CV, vitnemål, attester og referanser sendes til:
NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21
3678 Notodden                                             eller via e-post til havard.russnes@notodden.kirken.no.

SØKNADSFRIST : 25. APRIL 2019

  
Av: Ingrid Elisabeth Sandodden   Publisert: 12.03.2019
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Felles postadresse:
O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden
(adressene under er besøksadresser)

NOTODDEN KIRKELIG FELLESRÅD
O.H.Holtasgate 21, 3678 Notodden
(Øvre Tinfos - gml. adm.bygget)
Tlf.: 35 02 04 00 (tast 3)
Åpningstid: man-tors kl. 10:00-15:00
E-post til administrasjonen: 

NOTODDEN KIRKEKONTOR
Menighetshuset
Rådhusgt. 3, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 1)
Direktenr: 479 72 505
Åpningstid: tirs-tors kl. 10:00-15:00
E-post:

HEDDAL KYRKJEKONTOR
Prestegardslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf. 35 02 04 00 (tast 2)
Direktenr: 479 72 512
Åpningstid: tirs. kl. 10:00-15:00
ellers etter avtale
E-post:
 
FOR TURISTER
HEDDAL STAVKYRKJE
Prestegårdslåven
Heddalsvegen 412
3676 Notodden
Tlf.:  +47 922 04 435
Kafe Olea: +47 479 73 145 
E-post: 
Web: www.heddalstavkyrkje.no

HEDDAL KAPELL
Heddalsvegen 407
3676 Notodden

NOTODDEN KAPELL
Henrik Wergelandsgate 13
3675 Notodden 
 

Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens SOS

http://notodden.kirkene.net/img/09_06_2016_Annonser/Kirkens_SOS_2017.JPG

Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Notodden kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no